Články označené tagem ‘šikana

Trocha teorie na úvod: Podle školského zákona začíná dítěti povinná školní docházka na počátku školního roku, ve kterém dítě dovrší sedm let. Pokud takto staré dítě není z nějakého důvodu pro nástup do školy zralé, musí jeho zákonný zástupce požádat příslušnou základní školu o odklad nástupu do školy. Žádost o odklad musí být doplněna, podle druhu […]


top